• C2Solutions welcomes new privacy and information security consultant

    C2Solutions växer inom informationssäkerhet och dataskydd!

    C2Solutions växer inom informationssäkerhet och dataskydd och inleder året med nyanställningar!

    Idag välkomnar vi Eija Bodbacka till C2Solutions. Eija har lång erfarenhet från informationssäkerhets- och dataskyddsfrågor inom kommunal verksamhet. Med kombinationen av lång erfarenhet, verksamhetskunskap och stort intresse för sakområdet kommer Eija att förstärka vårt affärsområde dataskydd. Eija går direkt ut i uppdrag på kommunsidan.

    C2Solutions erbjuder säkrad informationshantering för ett tryggare samhälle. Vi levererar oberoende tjänster inom samhällsviktig sektor så som informationssäkerhet, Säker systemdesign och oberoende granskning.

Bli uppringd

Fyll i ditt telefonnummmer så ringer vi upp dig.

Högsta kreditvärdighet

C2Solutions är ett stabilt företag med nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.

Certifiering enligt ISO9001

C2Solutions är sedan år 2006 certifierade enligt ISO9001, standarden för kvalitetsledningssystem.

Barnsupporter Företag

Barnsupporter

C2Solutions är med och stödjer kampen mot barncancer.