• C2Solutions välkomnar ny medarbetare

  C2Solutions välkomnar 2015-12-01 Alexander Olsson som ny medarbetare och konsult.

  Alexander kommer att arbeta inom området Säker Systemdesign och har lång erfarenhet från IT-miljöer med särskilda krav avseende säkerhet

 • C2Solutions har vunnit Svenska Kraftnäts ramavtalsupphandling

  C2Solutions AB har vunnit ramavtalsupphandling (2015-02-18) som avser konsulter inom beredskap och säkerhet för Svenska kraftnät. Avtalstiden är 2 år med möjlighet till en förlängning på 1+1 år. Avtalet omfattar följande delar:

  – Rakel implementering

  – Informationssäkerhet

  – IT- och SCADA-säkerhet

  – Säkerhetsskydd

  – Säkerhetssamordnare

  – Projektledare

  Kortfattat om Svenska kraftnät:

  Svenska kraftnät är myndighet för den svenska elbereds...

  Läs mer
 • Stockholms Stad förlänger ramavtal – informationssäkerhet

  C2Solutions är ramavtalsleverantör mot Stockholm Stad inom kompetensområdet informationssäkerhet. Ramavtalet förlängs nu (2014-10-29) ytterligare en period och gäller fr.o.m. 2014-02-17 t.o.m. 2015-02-16.

 • Rikspolisstyrelsen (RPS) tecknar ramavtal med C2Solutions

  Rikspolisstyrelsen (RPS) tecknar ramavtal med konsultbolaget C2Solutions AB 2014-03-19 Avtalen omfattar följande delar:

  Risk-, sårbarhets- och säkerhetsanalyser avseende IT-infrastruktur och komplexa IT-system. Revision, kontroll och granskning av IT-infrastruktur och komplexa IT-system. Stöd och kravställning på arkitektur- och designnivå inom tekniskt avancerade IT- äkerhetslösningar. Process- och metodutveckling samt rutiner för drift och underhåll av IT-säkerhetslösningar. Utvecklin...

  Läs mer
 • Stockholm Stad förlänger ramavtal gällande informationssäkerhet med C2Solutions

  C2Solutions är ramavtalsleverantör mot Stockholm Stad inom kompetensområdet informationssäkerhet. Ramavtalet förlängs nu (2014-01-07) ytterligare en period och gäller fr.o.m. 2014-02-17 t.o.m. 2015-02-16.

 • C2Solutions vinner ramavtalsupphandling mot Migrationsverket

  C2Solutions har tillsammans med Secure State AB vunnit en ramavtalsupphandling avseende IT-konsulttjänster mot Migrationsverket (2013-08-06). Detta ramavtal omfattar IT- och informationssäkerhet och avser en avtalstid på tre (3) + ett (1) år.

 • C2Solutions vinner ramavtalsupphandling mot Försvarsmakten

  Tillsammans med Secure State har C2Solutions AB vunnit (2013-06-26) ramavtalsupphandlingen rörande informationssäkerhet mot Försvarsmakten. Ramavtalet omfattar Administrativ handläggning, Informationssäkerhetsanalytiker, Samordnare och Ledningsstöd. Avtalstiden är två (2) år med möjlighet till en förlängning på två (2) år.

 • C2Solutions vinner ramavtalsupphandling mot Svenska Spel

  C2Solutions har tillsammans med Bitsec AB vunnit en ramavtalsupphandling avseende IT-säkerhetskonsulter mot Svenska Spel (2013-06-24). Detta ramavtal omfattar Allmän säkerhetskonsulting, Kodgranskning och Penetrationstester. avtalstiden är två (2) år med möjlighet till förläng 1+1 år.

 • Tullverket förlänger avtal med leverantören C2Solutions

  C2Solutions är ramavtalsleverantör mot Tullverket inom kompetensområdena informationssäkerhet, systemutveckling och infrastruktur.

  C2Solutions stöttar Tullverket i sitt förändringsarbete inom elektronisk tullhantering.

   

 • Stockholm Stad förlänger ramavtal med leverantören C2Solutions

  C2Solutions är ramavtalsleverantör mot Stockholm Stad inom kompetensområdet informationssäkerhet. Ramavtalet förlängs nu (2013-01-25) ytterligare en period.

Bli uppringd

Fyll i ditt telefonnummmer så ringer vi upp dig.

Högsta kreditvärdighet

C2Solutions är ett stabilt företag med nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.

Certifiering enligt ISO9001

C2Solutions är sedan år 2006 certifierade enligt ISO9001, standarden för kvalitetsledningssystem.

Barnsupporter Företag

Barnsupporter

C2Solutions är med och stödjer kampen mot barncancer.