Vi anpassar GDPR-arbetet för er organisation

Dataskydd

Vad är GDPR?
EU:s nya dataskyddsförordning, också kallat GDPR- General Data Protection Regulation, ska tillämpas från och med den 25 maj 2018. Den betyder att företag, föreningar och alla andra som använder personuppgifter, måste följa och införa nya regler och rutiner i sin verksamhet.Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig i Sverige men ger utrymme för kompletterande nationella bestämmelser av olika slag. Att inte följa reglerna kan bli kostsamt för organisationer, både ur varumärkes- och ekonomiskt perspektiv.

Hur kan man förbereda sig?
Vad innebär det då att vara förberedd för det nya direktivet? Det är viktigt att ha hela personalstyrkan med i utvecklingen, att utbilda och skapa förståelse, så att det finns utrymme i både budget och tidsscheman för åtgärder.
Organisationens utmaning att följa dataskyddsförordningen slutar inte efter introduktionen den 25:e maj. Bl.a. införs en ny 72h regel, vilken betyder att en incident med personuppgifter ska anmälas till datainspektionen inom 3 dygn. Fungerar er organisation så att en incident hinner rapporteras om den sker på en fredag förmiddag?

Införandet av dataskyddsförordningens regelverk är inte ett tungt måste- det är en möjlighet att se över IT- och informationstekniska lösningar för era och era kunders personuppgifter och få en översiktlig bild av verksamhetens policys och avtal.
Med verktygen i vår och våra samarbetspartners tjänsteportföljer kan vi anpassa analyser och förberedelser för er organisations specifika behov så att ni är compliant- kompatibla och redo.

Exempel på våra tjänster inom GDPR-arbete:

  • Analys – att praktiskt eller dokumentationsmässigt genomföra analys (hot, risk, sårbarhet) eller värdering av ansats eller lösning. Utföra DPIA m.m.
  • Design – att skapa planer, metod och tekniska verktyg för genomförande av Dataskyddsförordningens regelverk.
  • Genomförande – att praktiskt genomföra granskning, kontroll eller revision.
  • Redovisning och rådgivning – att redovisa utfall samt föreslå åtgärder och förbättringsarbete samt lyfta fram positiva resultat.
  • Utbildning – att skräddarsy utbildning för organisationer och dess olika behov.
  • Uppföljning – att följa upp genom en eller periodiserade aktiviteter.
  • Data Protection Officer (DPO) – dataskyddsombud som ser till att personuppgifter behandlas korrekt i organisationen.

Vi ser på samarbetet över tid som en viktig del av arbetet med dataskyddsförordningen. Vi erbjuder därför även tjänster för uppföljning av rutiner, tekniska lösningar och policys.

För mer information:
http://www.eugdpr.org/
http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Bli uppringd

Fyll i ditt telefonnummmer så ringer vi upp dig.

Högsta kreditvärdighet

C2Solutions är ett stabilt företag med nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.

Certifiering enligt ISO9001

C2Solutions är sedan år 2006 certifierade enligt ISO9001, standarden för kvalitetsledningssystem.

Barnsupporter Företag

Barnsupporter

C2Solutions är med och stödjer kampen mot barncancer.