Vi anpassar GDPR-arbetet för er organisation

Erbjudande

Inom samtliga nedanstående områden erbjuder vi utformning utifrån vår paketeringsmodell: Small, Medium och Large. Vi anpassar arbetet och hittar en lösning för just er organisation och omfattning. För utförligare information och prisbild, tveka inte att kontakta oss.

 • GAP-Analys
  Denna analys talar om vilken mognadsnivå er organisation har inom området GDPR. Resultatet ger en road-map hur ni tar er vidare mot compliance med förslag på aktiviteter och prioriteringar.
 • Risk- och konsekvensanalys (PIA- Privacy Impact Assesment)
  I denna analys tittar vi på vart era sårbarheter, hot och slutligen risker finns inom organisationen. Rapporten ger även förslag på hur riskerna kan minimeras, både administrativt, utbildningsmässigt och IT-tekniskt.
 • Revision (Oberoende granskning)
  För organisationer som redan utfört GDPR-arbetet kan det vara bra att kvalitetsgranska jobbet. Med ett par extra ögon får ni en kontroll att inget förglömts och goda råd på vägen. Arbetet utförs av en certifierad Dataskyddsombudskonsult (Data Protection Officer).
 • Vidmakthållande
  För att upprätthålla en god standard på ert arbete med Dataskyddsförordningen, GDPR, behövs ett kontinuerligt arbete med att se över och granska bl.a. avtal, policys, säkerhet och registerinnehåll. Omvärlden och tekniken är i ständig förändring, vilket betyder att också hot och sårbarheters skepnader blir annorlunda.
 • Dataskyddsombud – (DPO – Data Protection Officer)
  Dataskyddsombudets roll är att utbilda och informera så att anställda känner sig trygga med att arbetet med personuppgifter sker på rätt sätt. På begäran ger en DPO råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende dataskydd och övervakar genomförandet av det arbetet. Det är också denna roll som ska ha kontakten med tillsynsmyndigheter i olika frågor. En DPO är en utbildande, rådgivande och kontrollerande funktion. Om er organisation är i behov eller funderar på om det behöver tillföras kan vi utreda denna fråga åt er.

SMALL
Ni genomför arbetet på egen hand med stöd från oss. Vi levererar viss tillgång till stöd i form av exempelvis stöttning och granskning av dokument. Vi svarar på frågor via telefon, mail eller möten efter överenskommet behov.

MEDIUM
Ni genomför en stor del av arbetet på egen hand men erbjuds ett externt stöd i större omfattning. Exempelvis genomförande av workshops, analys och regelbundna möten (Small-paketet ingår). Vi svarar på frågor inom 3 dagar.

LARGE
Vi planerar och genomför arbetet och ni bidrar med er verksamhetskunskap. I uppdraget ingår efter behov: djupare intervjuer och workshops med företagets nyckelpersoner, uppdragsplanering, genomförande, utbildning, analys och rekommendationer, rapporter, IT-teknikerstöd. Vi svarar på frågor inom 1-2 arbetsdagar.

Bli uppringd

Fyll i ditt telefonnummmer så ringer vi upp dig.

Högsta kreditvärdighet

C2Solutions är ett stabilt företag med nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.

Certifiering enligt ISO9001

C2Solutions är sedan år 2006 certifierade enligt ISO9001, standarden för kvalitetsledningssystem.

Barnsupporter Företag

Barnsupporter

C2Solutions är med och stödjer kampen mot barncancer.