Vi anpassar dataskyddsarbetet för er organisation

Erbjudande

Inom samtliga nedanstående områden erbjuder vi stöttning och rådgivning av erfarna Dataskyddsombud och Informationssäkerhetsspecialister. Vi anpassar arbetet och hittar en lösning för just er organisation och omfattning. För utförligare information och prisbild, tveka inte att kontakta oss.

 • GAP-Analys
  Denna analys talar om vilken mognadsnivå er organisation har inom området dataskydd. Resultatet ger en plan och road-map hur ni tar er vidare mot compliance med förslag på aktiviteter och prioriteringar.
 • Risk- och konsekvensanalys (PIA- Privacy Impact Assessment)
  I denna analys tittar vi på era sårbarheter, hot och slutligen risker som finns inom organisationen. Rapporten ger även förslag på hur riskerna kan minimeras, både administrativt, utbildningsmässigt och IT-tekniskt.
 • Revision (Compliance)
  För organisationer som har arbetat med GDPR kan det vara lämpligt att kvalitetsgranska redan utfört arbete. Med ett par extra ögon får ni en kontroll att inget förglömts och goda råd på vägen. Arbetet utförs av ett certifierad Dataskyddsombud.
 • Vidmakthållande
  För att upprätthålla en god standard på ert arbete med GDPR, behövs ett kontinuerligt arbete med att se över och granska bland annat avtal, policys, säkerhet och registerinnehåll. Omvärlden och tekniken är i ständig förändring, vilket betyder att också hot och sårbarheters skepnader blir annorlunda.
 • Dataskyddsombud – DSO
  Dataskyddsombudets roll är att stödja, utbilda och ge råd så att anställda känner sig trygga med att arbetet med personuppgifter sker på rätt sätt. På begäran ger en DSO råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende dataskydd och övervakar genomförandet av det arbetet. Det är också denna roll som ska ha kontakten med tillsynsmyndigheter i olika frågor. En DSO är en utbildande, rådgivande och kontrollerande funktion. Om er organisation är i behov eller funderar på om denna roll behöver tillföras kan vi utreda frågan åt er.
 • Vikarierande dataskyddsombud – DSO
  Våra erfarna Dataskyddsombud och informationssäkerhetsspecialister finns tillgängliga när er ordinarie DSO inte är på plats eller vid ledighet. Nedan finns en sammanfattning av erbjudande gällande dataskydds- och IT/informationssäkerhetsarbete:

  • Jourhavande DSO vid till exempel semester eller annan akut eller planerad frånvaro
  • Stöd åt befintlig DSO
  • Rådgivning
  • Utbildning
  • Informations- och IT-säkerhetshöjande åtgärder
  • Ladda ner informationsblad

Bli uppringd

Fyll i ditt telefonnummmer så ringer vi upp dig.

Högsta kreditvärdighet

C2Solutions är ett stabilt företag med nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.

Certifiering enligt ISO9001

C2Solutions är sedan år 2006 certifierade enligt ISO9001, standarden för kvalitetsledningssystem.

Barnsupporter Företag

Barnsupporter

C2Solutions är med och stödjer kampen mot barncancer.