GDPR - General Data Protection Regulation

Om GDPR

Vad är GDPR?
EU:s nya dataskyddsförordning, också kallat GDPR- General Data Protection Regulation, gäller från och med den 25 maj 2018. Förordningen betyder att företag, föreningar och alla andra som använder personuppgifter, måste ha implementerat och också följa nya regler och rutiner i sin verksamhet.  Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig i Sverige men ger utrymme för kompletterande nationella bestämmelser av olika slag. Att inte följa reglerna kan bli kostsamt för organisationer, både ur ett varumärkes- och ekonomiskt perspektiv.

Hur kan man förbereda sig? (Om du ännu inte påbörjat arbetet)
Det är viktigt att ha hela personalstyrkan med i utvecklingen. Genom att utbilda och skapa förståelse och på så sätt säkra att det finns utrymme i både budget och tidsschema för åtgärder.

Organisationens utmaning att följa dataskyddsförordningen slutar inte efter introduktionen den 25:e maj. Bl.a. införs en ny 72h regel, vilken betyder att en incident med personuppgifter ska anmälas till datainspektionen inom 3 dygn. Fungerar er organisation så att en incident hinner rapporteras om den sker på en fredag förmiddag?

Införandet av dataskyddsförordningens regelverk är inte ett tungt måste- det är en möjlighet att se över IT- och informationstekniska lösningar för era och era kunders personuppgifter och få en översiktlig bild av verksamhetens policys och avtal.

Med verktygen i vår och våra samarbetspartners tjänsteportföljer kan vi anpassa analyser och förberedelser för er organisations specifika behov så att ni är GDPR compliant- dvs kompatibla och redo.

För att ta del av vårt erbjudande inom GDPR klicka här!

Bli uppringd

Fyll i ditt telefonnummmer så ringer vi upp dig.

Högsta kreditvärdighet

C2Solutions är ett stabilt företag med nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.

Certifiering enligt ISO9001

C2Solutions är sedan år 2006 certifierade enligt ISO9001, standarden för kvalitetsledningssystem.

Barnsupporter Företag

Barnsupporter

C2Solutions är med och stödjer kampen mot barncancer.