Ert dataskyddsarbete - vårt uppdrag

Om dataskydd

Dataskyddsförordningen
Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (efter engelskans General Data Protection Regulation), att tillämpas som lag i Sverige och samtliga EU-länder. Ett krav i och med GDPR är att alla myndigheter oavsett storlek samt de företag som har mer än 250 anställda måste ha Dataskyddsombud, förkortad DSO eller DPO (efter engelskans Data Protection Officer).

Vad gör ett Dataskyddsombud?
Ett Dataskyddsombud verkar som en utbildande, rådgivande och kontrollerande funktion. Dataskyddsombudet är kontaktyta både internt och externt, såväl enskilda personer, er organisation samt tillsynsmyndigheten gällande frågor kring hantering av personuppgifter. DSO ska granska era processer och rutiner för att se till att förordningens krav efterföljs. På begäran ger DSO råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende dataskydd och övervakar genomförandet av det arbetet.

För att ta del av vårt erbjudande inom dataskydd/GDPR klicka här!

Bli uppringd

Fyll i ditt telefonnummmer så ringer vi upp dig.

Högsta kreditvärdighet

C2Solutions är ett stabilt företag med nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.

Certifiering enligt ISO9001

C2Solutions är sedan år 2006 certifierade enligt ISO9001, standarden för kvalitetsledningssystem.

Barnsupporter Företag

Barnsupporter

C2Solutions är med och stödjer kampen mot barncancer.