Vi kan skapa och upprätthålla er säkerhetsorganisation

Erbjudande

C2Solutions har lång erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete kring säkerhetskänslig verksamhet och kan erbjuda stöd till såväl myndigheter som privata företag. Nedan redogörs inom vilka områden vi erbjuder våra tjänster och stöd. Vi anpassar utformning och arbete utifrån er organisations behov.

 • Säkerhetsorganisation
  Vi kan skapa och upprätta er säkerhetsorganisation och ta fram säkerhetsskyddsdokument vilket innefattar såväl informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet. Vi kan även stötta med administration och underhåll av rutiner och dokument.
 • Säkerhetsskyddsanalys
  Vi kan både genomföra en säkerhetsskyddsanalys alternativt se över och uppdatera er befintliga.
 • Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
  Vi kan stötta i klassificeringen från begränsad hemlig till kvalificerad hemlig.
 • Säkerhetsskyddschef
  Vi erbjuder resurser som både kan upprätthålla rollen som säkerhetsskyddschef alternativ stödja er befintliga säkerhetsskyddschef. Det är säkerhetsskyddschefens uppgift att kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet med vad som föreskrivs i säkerhetsskyddslagen samt tecknat säkerhetsskyddsavtal med kunden.
 • Säkerhetsprövning
  En säkerhetsprövning görs på individnivå i syfte att klarlägga om en person kan antas vara lojal mot de intressen som ska skyddas samt i övrigt bedöms som pålitlig utifrån säkerhetssynpunkt. Prövningen omfattas bland annat av betyg, intyg, referenser och andra uppgifter som individen har lämnat in. Oftast genomför säkerhetsskyddschefen prövningen och omfattningen beror på vilken säkerhetsklass som gäller. Vi erbjuder tjänster inom såväl genomförande som uppföljning av säkerhetsprövning.
 • Säkerhetsskyddsutbildning
  Den personal som ska arbeta inom ett säkerhetskyddsklassat uppdrag bör genomgå grundutbildning om säkerhetsskydd. Vi erbjuder utbildning för både personal som ska ingå i ett specifikt avtal samt för övriga medarbetare som bör få förståelse för säkerhetsskydd.

Bli uppringd

Fyll i ditt telefonnummmer så ringer vi upp dig.

Högsta kreditvärdighet

C2Solutions är ett stabilt företag med nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.

Certifiering enligt ISO9001

C2Solutions är sedan år 2006 certifierade enligt ISO9001, standarden för kvalitetsledningssystem.

Barnsupporter Företag

Barnsupporter

C2Solutions är med och stödjer kampen mot barncancer.