C2Solutions sponsrar SACS höstkonferens

Lite senare än vanligt, men 15 december är det äntligen dags för SACS – Swedish Association of Civil Security höstkonferens ! I år är temat Kommunikationen i Totalförsvaret.

SME-D Konferens 2023 (4)

C2Solutions är stolt medlem i SACS och är även stolt sponsor för detta evenemang med en lång rad spännande talare:

På konferensen kommer du kunna lyssna till representanter från myndigheter och industri som presenterar hur deras organisationer ser på kommunikationen gentemot medborgare, företag och myndigheter emellan. Dessa representeras av:

Åke Holmgren, avdelningschef för cybersäkerhet och säkra kommunikationer (CS), MSB
Pia Gruvö, Kryptostrateg Must, Försvarsmakten
Åsa Sundberg, VD, Teracom
Staffan Isling, VD, SKR
André Catry, Senior Advisor inom IT-/informationssäkerhet och cyberrisk
Niklas Mörth, Chief Information Security Officer, Westermo

Vi på C2Solutions AB vill hälsa dig varmt välkommen till detta evenemang!

C2Solutions – Vi säkrar samhällsviktig information

SACS – Den svenska branschorganisationen för samhällssäkerhet

Höstkonferensen – Kommunikationen i Totalförsvaret