It-säkerhetskonsult

Oberoende granskning

När du behöver extern kvalitetssäkring.

Säkerhetsförmåga över tiden

Det digitala landskapet ställer höga krav på att säkerställa en robust informations- och IT-säkerhet som över tiden uppfyller ställda krav. Ett viktigt verktyg för detta är att låta en tredje part genomföra oberoende granskning för att verifiera och validera valda tillvägagångssätt och lösningar.

Oberoende granskning är en avgörande komponent för att säkerställa säkerhetsförmågan och förtroendet för din organisation och dina produkter, inte bara idag utan inför framtidens utmaningar.

Expertis och trygghet

C2Solutions erbjuder expertis och erfarenhet av granskning, verifiering och validering inom informations- och IT-säkerhet. Som oberoende granskare gör vi en objektiv bedömning och identifierar svagheter och proaktiva förbättringsmöjligheter. Detta med hänsyn till de senaste trenderna och riskerna inom området och med ett säkerhetsinriktat livscykelperspektiv.

Vi kan erbjuda spetskompetens och erfarenhet för att hjälpa dig att nå och upprätthålla högsta säkerhet och förmåga över tid. Vår erfarenhet och expertis gör oss till en pålitlig partner i resan mot att bygga en stark och effektiv IT-miljö.

Våra konsulttjänster

Våra oberoende granskare ser över alla delar av systemets livscykel. I tidiga faser är fokus mot kravställning, t.ex. offerter och upphandlingsunderlag. I senare faser, är fokus mot spårbarhet och kravuppfyllnad i specifikationer, realiserade lösningar, kod, dokumentation och förmåga över tiden.

Genom att utföra säkerhetsgranskningar, tekniska säkerhetsprov, penetrationstester, belastningsprov och revisioner hjälper vi er att säkerställa att era säkerhetsåtgärder är effektiva och uppfyller de nödvändiga regelverk och standarder. Vi förstår vikten av att öka kunskapen och medvetenheten hos både användare och teknisk personal. Därför erbjuder vi anpassade utbildningsprogram för att hjälpa er att stärka er kompetens inom detta område.

Exempel på roller: Informations- och IT-säkerhetsrevisor, granskare, teknisk verifierare.

Framtidsorienterad säkerhet

För oss på C2Solutions handlar oberoende granskning inte bara om att kontrollera och bekräfta säkerhetsnivån, det handlar även om att bygga förtroende och trovärdighet för säkerhetsförmågan över tiden. Vi håller oss uppdaterade om de senaste trenderna och riskerna vilket ger oss möjligheten att orientera er kring åtgärder för att skydda er organisation.

Hos oss kommer du som kund alltid få proaktiv rådgivning och rekommendation från våra experter.

 

 

Så här fungerar det

Vi erbjuder heltäckande tjänster som kan kombineras eller levereras fristående från varandra:Steg 1

Analys  av hot, risk, sårbarhet, värdering av ansats eller lösning.Steg 2

Design – att skapa planer, metod och tekniska verktyg för genomförande av oberoende granskningSteg 3

Genomförande – att praktiskt genomföra granskning, kontroll eller revisionSteg 4

Redovisning och rådgivning – att redovisa utfall samt föreslå åtgärder och förbättringsarbete samt lyfta fram positiva resultatSteg 5

Uppföljning – att följa upp resultat genom en eller periodiserade aktiviteter.

Investera i er säkerhet