Säkerhetsskydd

Systematiskt säkerhetsskyddsarbete

I din verksamhet – för Sveriges säkerhet och totalförsvar.

Skydda din verksamhet

Säkerhetsskydd är nödvändigt för att stärka säkerhetskänslig verksamhets förmåga att skydda sina intressen och därmed bidra till Sveriges säkerhet och totalförsvar.

Med över 20 års erfarenhet inom området säkerhetsskydd erbjuder C2Solutions expertis och tjänster för organisationer som omfattas av säkerhetsskydd. Vi erbjuder er rådgivning, metodstöd samt stöd med ert systematiska säkerhetsskyddsarbete för att få en väl avvägd nivå för säkerhetsskyddet.

Förstärk din säkerhetsskyddsorganisation

Ett lämpligt säkerhetsskydd säkerställs genom ett strukturerat arbete. Vi stödjer er organisation att stärka säkerhetsskyddsförmågan, genom att utveckla metoder och att planera och vidta lämpliga säkerhetsskyddsåtgärder. Vi genomför GAP-analys, säkerhetsskyddsanalys (SSA), upprättande av säkerhetsskyddsplaner, särskild säkerhetsskyddsbedömning (SSB), risk- och hotbedömningar, personalsäkerhet och stöd inför säkerhetsprövning samt utbildning inom säkerhetsskydd. I samverkan med en av Sveriges ledande TSU-specialister genomför vi olika nivåer av teknisk säkerhetsskyddsundersökning för att upptäcka till exempel obehörig avlyssning, spårning och övervakning.

Roller som vi kan erbjuda är säkerhetsskyddspecialist, säkerhetsskyddssamordnare och säkerhetsskyddshandläggare.

Heltäckande skydd

En säkerhetskänslig verksamhet behöver ett heltäckande skydd där väl avvägda säkerhetsskyddsåtgärder samverkar. Skyddsåtgärder delas in i områdena informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet.

Vi hjälper till med metod, genomförande och uppföljning för att stärka er säkerhetsskyddsförmåga och att få ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete.

Stark säkerhetskultur

Deltagande i säkerhetskänslig verksamhet kräver kunskap och förståelse för vilka krav som ställs på verksamheten och vad det innebär att vara en del av Sveriges säkerhet och totalförsvar. Det krävs att kontinuerligt hålla sig uppdaterad, göra bedömningar och bedriva sin verksamhet enligt de författningar som gäller inom säkerhetsskyddsområdet.

Vi erbjuder anpassade utbildningar utifrån er verksamhet och ert behov.

Så här fungerar det

Vi erbjuder heltäckande tjänster som kan kombineras eller levereras fristående från varandra:Steg 1

Identifiera status, behov, förutsättningar och krav i din verksamhet.

 Steg 2

Identifiera åtgärder i form av organisation, metod, rutiner, utbildning och fysiska åtgärder.Steg 3

Realisera åtgärderna på både rådgivande- och utförandenivå i samverkan med kunden.Steg 4

Systematisk kontroll och revision för ett hållbart säkerhetsskydd på lång och kort sikt.Steg 5

Proaktiv rådgivning och stöd till säkerhetsskyddsorganisationen inom områdets alla delar.

Investera i er säkerhet