It-säkerhetsarkitekt

Säker systemdesign

Stöd under hela systemets livscykel i en ständigt attackerad digital värld!

Säkra den digitala infrastrukturen

Digital transformation medför ökade utmaningar i hela leveranskedjan. Säker systemdesign spelar därför en viktig roll i det digitala landskapet, där beroendet av tekniska system är stor. Brister i designen kan leda till allvarliga konsekvenser såsom störningar, förtroende- och integritetsförlust, dataintrång och ekonomiska förluster. I vissa fall kan konsekvensen bli förlorade liv, hälsa eller suveränitet.

Genom att utforma skyddsåtgärder skyddar du dina värdefulla tillgångar och skapar trygghet i dagens digitala landskap.

Stärk ditt försvar och motståndskraft

Den säkra systemdesignen är en central del av säker informationshantering. Tillsammans med ett strukturerat Cyber- och IT-säkerhetsarbete skapas en god grund för försvar och motståndskraft mot cyber- och IT-säkerhetsangrepp.

Vi har ett holistiskt synsätt, där säkerhet införlivas i livscykelns alla steg, från början och över tiden. Genom att förstå organisationens unika behov och utmaningar anpassar vi lösningar för att möta dina specifika krav.

Våra tjänster

Vi är specialister på design och integration av system med höga säkerhets- och signalskyddskrav. Våra IT-säkerhetsarkitekter är specialiserade på robust och säker IT-infrastruktur som uppfyller lag, regelverk och (inter)nationella standarder. Vi har lång erfarenhet av att realisera lösningar för säkerhets­skydds­klassificerad information. Vi arbetar i enlighet med CIS, NIST, Försvarsmaktens Krav på säkerhetsförmågor (KSF), NATO compliance m.fl.

Vi erbjuder en bred tjänsteportfölj som stärker ert tekniska IT-försvar och motståndskraft genom att, blanda annat

 • Minska din exponering
  • Använda lämplig, förstärkt autentisering
  • Åtkomstkontroll, roller och behörigheter (t.ex katalogtjänster)
  • Segmentering av IT-miljön, fysiskt och logiskt
  • Härdning av operativsystem, virtualiseringslager och applikation
  • Endast tillåta godkänd utrustning och mjukvara
  • Begränsa fysisk åtkomst till enheter och tjänster
  • Skydda kommunikationen (signalskydd)
 • Hålla dig uppdaterad
  • Rätt och aktuell kompetens
  • Regelbundna, automatiserade säkerhetsuppdateringar
  • Utbildning och övning
 • Hålla dig förberedd så att du
  • kan upptäcka när något händer (loggning och logganalys)
  • kan agera och vet hur
  • kan återkoppla och lära av händelsen
  • har återläsbara säkerhetskopior vid behov

Exempel på roller är: IT-säkerhetsarkitekt, IT-säkerhetsspecialist, logg­expert, IT-arkitekt, systemanalytiker, systemdesigner, plattformsspecialist och kommunikationsexpert.

IT-säkerhetens skyddshjältar

Vi skapar en tryggare digital värld och ett tryggare samhälle. Vi är passionerade och varje dag bygger vi och upprätthåller vi våra kunders säkerhetsförmåga för att möta dagens och framtidens utmaningar.

Vi skapar en pålitlig och säker miljö där våra kunder kan verka tryggt och säkert. Vi är dedikerade till att hålla vår kunskap och expertis uppdaterad för att hjälpa våra kunder att nå sina mål och visioner.

På detta sätt bidrar vi till våra kunders framgång och välbefinnande.

Kontakta oss idag för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig att bygga en säker och framgångsrik IT-miljö.

Så här fungerar det

Vi erbjuder heltäckande tjänster som kan kombineras eller levereras fristående från varandra:Steg 1

Analys av behov, krav, förutsättningar och risker.Steg 2

Design utifrån en tydlig kravbild ta fram en riskavvägd design.Steg 3

Implementering av designen som realiseras, ofta tillsammans med kunden, därefter utbildas verksamheten.Steg 4

Förvaltning i form av stöd med omvärldsbevakning, säkerhetsuppdateringar, underhåll samt avveckling.Steg 5

Uppföljning, planera och genomföra säkerhetsrevision och granskning, för hög säkerhetsförmåga över tiden.

Investera i er säkerhet