Cybersäkerhetstjänster

Våra tjänster

Med oss som din partner kan du vara säker på att din information är i trygga händer och att säkerheten upprätthålls över tiden.

Vårt erbjudande

Behovet av information och IT-skydd har ökat i alla delar av samhället. Allt mer komplexa systemomgivningar med ökade regulatoriska krav ställer höga krav på dagens myndigheter och företag. Utöver interna och externa cyberhot krävs en medvetenhet om verksamhetens förutsättningar, sårbarheter och hur dessa hanteras från alla håll i verksamheten. Metod, utbildning, teknik och compliance måste alla adresseras på ett systematisk och sammanhållet sätt i förhållande till de krav som ställs på verksamheten.

C2Solutions har över 20 års erfarenhet av att ta fram anpassade säkerhetslösningar främst för kunder inom samhällsviktig sektor med höga krav på säkerhet och kvalitet.

Vår arbetsprocess

Proaktivitet och att ligga steget före är en ständig utmaning för alla verksamheter. Ert säkerhetsarbete är under ständig utveckling, både strategiskt och operativt.

C2Solutions kombinerar expertis och erfarenhet inom informationssäkerhet med djup kunskap om kundens verksamhet och regelverk. Vi strävar alltid efter att bygga starka relationer med våra kunder och att erbjuda högkvalitativa tjänster som är anpassade efter era specifika behov.
Vi är er långsiktiga, oberoende rådgivare som ger stöd och tryggar er verksamhet.

  • Rådgivning

  • Tillsammans, genom konsultativ rådgivning, utforskar vi era individuella behov och mål. Därefter definierar vi mål och upprättar en kvalitetssäkrad plan för vårt åtagande.

 
  • Genomförande

  • Vi föreslår och utvecklar, ofta i projektform, en skräddasydd lösning i enlighet med överenskommen plan. Med löpande uppföljning och dialog säkerställer vi att du är nöjd med genomförande och resultat.

 
  • Förvaltning

  • Känner ni behov av fortsatt stöd levererar vi självklart förvaltningstjänster såsom rådgivning, kravefterlevnad, uppgraderingar och löpande support.

 

Investera i er säkerhet