Låt oss skapa en tryggare struktur

Informationssäkerhet

Ett viktigt led för oss är att hitta rätt informationssäkerhetsnivå för dig. En för hög nivå innebär att investeringen inte blir kostnadseffektiv. En för låg nivå ökar riskerna för verksamheten, vilket kan leda till stora kostnader.

Från rådgivning till utförande och uppföljning – för oss innebär informationssäkerhet mer än bara vattentäta system. Det innebär att vi arbetar med verksamhetens totala informationshantering. Tjänsteområdet informationssäkerhet säkerställer att kundens behov hanteras ur säkerhets­perspektivet, att verksamhetsbaserade åtgärder identifieras samt att utbildning, rutiner och säkerhetsregelverk finns tillgängligt.

Inom ramen för våra informationssäkerhetstjänster fokuserar vi på verksamhetens behov, krav, arbetssätt och möjligheter att uppfyllda ställda krav, både internt inom organisationen och från externt håll. Tjänsterna är ofta metodorienterade och omfattar en rad steg för att på samtliga plan optimera informationssäkerheten i din verksamhet. Tjänsterna omfattar analyser, utredning, metodstöd, uppföljning och utbildning inom exempelvis regelverk, kravhantering, verksamhetsanalys, säkerhetsanalys, säkerhetsmålsättning samt informationssäkerhetsdeklaration, auktorisation och ackreditering. Vi arbetar i enlighet med fastställda standarder och metoder.

Exempel på våra tjänster inom informationssäkerhet:

Inom området arbetar vi med verksamhetsbaserade informationssäkerhetstjänster indelade i stegen:

  • Analys – att identifiera status och behov i en verksamhet.
  • Design – att identifiera förutsättningar, behov och krav samt att utifrån dessa ta fram åtgärder i form av t.ex. metod, regelverk och rutiner.
  • Implementering – att realisera lösningar och åtgärder på både rådgivande- och utförandenivå.
  • Utbildning – att erbjuda våra kunder utbildningsprogram för personal och säkerhetsledare för att trygga en produktiv och effektiv verksamhet runt nya eller gamla lösningar.
  • Uppföljning – att planera och genomföra säkerhetsrevision och säkerhetsgranskning, vilka ligger till grund för ett hållbart och optimerat säkerhetsarbete på lång och kort sikt.
  • GDPR – GAP-analys, risk- och konsekvensanalys, revision, DPO (Data Protection Officer).

Bli uppringd

Fyll i ditt telefonnummmer så ringer vi upp dig.

Högsta kreditvärdighet

C2Solutions är ett stabilt företag med nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.

Certifiering enligt ISO9001

C2Solutions är sedan år 2006 certifierade enligt ISO9001, standarden för kvalitetsledningssystem.

Barnsupporter Företag

Barnsupporter

C2Solutions är med och stödjer kampen mot barncancer.