Våra kärnvärden

Verksamhetspolicy

Säkerhet

C2Solutions säkrar samhällsviktig information. Det gör vi genom Säkrad Informationshantering, vilken omfattar

  • Informationssäkerhet
  • Säker systemdesign
  • Oberoende granskning
  • Säkerhetsskydd

På ett säkert, effektivt, inkluderande och hållbart sätt deltar vi i utvecklingen av samhället.

Samarbete och kvalitet

Vi ska vara ditt förstahandsval som leverantör. Som vår kund tillgodoser vi dina behov och krav. Vi håller det vi lovar, levererar i tid, med hög kvalitet och med säkerhet i fokus. Vår kund ska alltid tryggt kunna rekommendera oss till andra vid förfrågan.

Vi har god soliditet, en stark grund och lång erfarenhet från säkerhetsområdet. Vi utvärderar löpande erfarenheter, risker och möjligheter och vi arbetar ständigt med uppföljning, utveckling och förbättring. Vi driver kontinuerlig omvärldsbevakning för att kunna anpassa och vidareutveckla oss själva och våra  tjänster.

Samarbete och kvalitet i alla led är en förutsättning för att lyckas. Vi ställer därför höga krav på oss själva, våra samarbetspartners och leverantörer.

Vi har ett certifierat kvalitetsledningssystem enligt standarden ISO 9001 vilket säkerställer att vi fullföljer våra åtaganden och leveranser, både externt och internt.

Engagemang

Våra engagerade medarbetare och deras höga kompetens är vår viktigaste resurs. Vi arbetar i team där varje individs bidrag och initiativ är viktig för helheten. Vi agerar med hög integritet, alltid i linje med våra kärnvärden. I arbetet utvecklar vi både individ, bolag och kund.

Hållbar utveckling

Hållbarhet över tid, för medarbetaren, bolaget och kunden är en självklar del av vårt arbetssätt och de val vi gör. Vi gör hållbara investeringar och arbetar kontinuerligt med att utveckla hållbara tjänster. Miljö är en naturlig del av vårt dagliga arbete och vi strävar efter att minimera vår och kundens miljöpåverkan och på olika sätt bidra till en hållbar samhällsutveckling Vi arbetar aktivt för att skapa en socialt, fysiskt och psykiskt sund arbetsplats samt eftersträvar mångfald och jämställdhet inom bolaget. Vårt arbetsmiljöarbete ska säkerställa hälsa och trivsel samt förebygga att arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa uppstår.Barnsupporter

C2Solutions är med och stödjer kampen mot barncancer.Högsta kreditvärdighet

C2Solutions är ett stabilt företag med nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.Certifiering enligt ISO9001

C2Solutions är sedan år 2006 certifierade enligt ISO 9001, standarden för kvalitetsledningssystem.

Investera i er säkerhet