Informationsträff med SME-D med fokus NATO

Onsdagen 10 maj bjöd @SME-D in till en informationsspäckad eftermiddag med tema NATO. Utöver ett stort antal deltagare från medlemsföretagen, deltog ett stort antal externa gäster från branschen och från SME-Ds systerföreningar. Det blev en mycket givande dag där spännande föredrag blandades med gruppdiskussioner och mingel.

Årsmöte 2023

Urval från dagens agenda

Dagen inleddes med att @försvarsminster Pål Jonsson lyfte fram värdet av en stor, svensk försvarsindustribas och behovet av en hög innovationsgrad. Här känner vi SME-företag oss rätt placerade och redo att bidra till totalförsvarsförmågan!

Därefter talade vice amiral @Jonas Haggren om sin syn på NATO, den breddade och komplexa hotbilden, utvecklingen framåt och vad det innebär att gå från partner till alliansmedlem. Budskapet var tydligt, det är inte en fråga OM utan NÄR, Sverige blir medlem i alliansen.

@Magnus Lavman presenterade hur NATO fungerar och är uppbyggt. En spännande överflygning som gav ökad förståelse för hur alliansen fungerar.

@Martin Lundmark FHS presenterade det masterprogram som bedrivs vid FHS och lyfte samverkansmöjligheter kring praktikplatser och uppsatsarbete. Här finns många spännande möjligheter, både för företagen och för individer som vill fördjupa sin försvarskunskap.

Det driv och engagemang som finns hos SME-företagen blev mycket tydligt under dagen. Innovationen och de kreativa idéerna är många och kraften framåt är stor! Vi ställer oss bakom SME-Ds ordförande @jaime Rico i hans ord ”Vi ska vara stolta över Sverige och vi ska försvara vår rätt till frihet”.

C2Solutions vill rikta ett stort tack till arrangörerna, talarna och alla deltagare som gjorde detta till en mycket givande dag. Den avslutades med mingel i solen uppe på terrassen hos @Teknikföretagen.