Nytt ramavtal med Kammarkollegiet!

C2Solutions ingår i nytt ramavtal med Kammarkollegiet.

7

Tillsammans med våra partners och med Secure State Cyber som ramavtalsägare har vi vunnit Kammarkollegiets ramavtal ”Konsulttjänster inom IT-säkerhet ” där Sveriges alla myndigheter är avropsberättigade. I avtalsområdet ingår exempelvis tjänster så som metoder för kontinuerligt informationssäkerhetsarbete, identitetshantering, framtagning av metoder och modeller för riskanalys och värdering av informationstillgångar, kodgranskning, personalutbildning och information till medarbetare, anpassning och implementering av säkerhetslösningar inklusive utredning av GDPR-påverkan m.m.

Detta samarbete visar SME-företagens viktiga bidrag för att nå ett säkrare och tryggare Sverige. Avtalet innebär att vi tillsammans med Secure State Cyber och våra partners står redo att hjälpa Sveriges myndigheter inom IT- och informationssäkerhetsområdet”, säger Marie Thorzell, VD på C2Solutions AB.

Avtalet gäller fram till 2024, med option på ytterligare två års förlängning till 2026. Ramavtalet finns tillgängligt för avropsberättigade myndigheterna på Avropa.se här.