SACS vårkonferens

I måndags 13/6 deltog C2Solutions i SACS – Swedish Association of Civil Security konferens på temat ”Totalförsvar utan företag”. Evenemanget genomfördes i Teknikföretagens lokaler. Utöver att lyssna på inbjudna talares viktiga inspel kring frågan, fick deltagarna själva fördjupa sig i ämnet och diskutera möjligheter och behov.

SME-D Konferens 2023 (3)

Behoven inom säkerhetsområdet ökar ständigt och för oss små och medelstora företag är samarbete oerhört viktigt för att på bästa sätt stötta våra kunder och skapa förutsättningar för fortsatt utveckling och tillväxt.

Som medlem i SACS och som stolt sponsor av evenemanget vill C2Solutions tacka för möjligheten att deltaga och få bidra med våra erfarenheter och tankar. Stort tack även till SACS eldsjäl – Richard Kindroth som möjliggjort detta!

Om Du är intresserad av att veta mer om modellen eller engagera dig i frågan – kontakta gärna SACS – Swedish Association of Civil Security för mer information!

Du kan läsa mer om dagen här.