SME-D höstkonferens 2023

Den 26 oktober var C2Solutions AB stolt sponsor av SME-D, The Swedish Association of Small and Medium Size Enterprises in Defense and Security årets höstkonferens, där temat var ”Försörjningstrygghet, beredskapsplaner och krigsplaceringar”. SME-D hade äran att välkomna försvarsminister Pål Jonson som huvudtalare, tillsammans med representanter från FMV – Försvarets materielverk Marknad och Inköp.

Smed höstkonferens

Det var en inspirerande sammankomst där vi utforskade viktiga ämnen som påverkar både små och medelstora företag. Fokus var kring hur dessa företag, med sin innovation och snabbhet, bäst kan bidra för att stärka försörjningsförmågan, som efterfrågas både nationellt och internationellt.

Några slutsatser från dagen:
– NATO påvisar stort intresse för SME-bolag och deras bidrag
– Flexibilitet och standardisering är avgörande för effektiv leveransförsörjning
– Sverige är starkt avseende civil innovation och forskning
– Tillsammans kan vi bidra till ett starkare Sverige

Stort tack till SME-D för ett välorganiserat evenemang med många engagerande talare och deltagare!