Utvecklingskonferens 2023

Att växa tillsammans och skapa nya idéer för utveckling och tillväxt var i fokus under C2Solutions AB höstkonferens, som i år genomfördes i Split. Att ha möjligheten att arbeta med utvecklingsfrågor i nya omgivningar, under ledning av en reseledare från Xtravel AB har varit fantastiskt.

Konferens 2023

Vi vill rikta ett stort tack till alla deltagare som med stort engagemang och hög energi bidrog i våra workshops och efterföljande diskussioner.