• Nytt ramavtal med Kammarkollegiet!

    C2Solutions ingår i nytt ramavtal med Kammarkollegiet.

    Tillsammans med våra partners och med Secure State Cyber som ramavtalsägare har vi vunnit Kammarkollegiets ramavtal ”Konsulttjänster inom IT-säkerhet ” där Sveriges alla myndigheter är avropsberättigade. I avtalsområdet ingår exempelvis tjänster så som metoder för kontinuerligt informationssäkerhetsarbete, identitetshantering, framtagning av metoder och modeller för riskanalys och värdering av informationstillgångar, kodgranskning, personalutbildning och information till medarbetare, anpassning och implementering av säkerhetslösningar inklusive utredning av GDPR-påverkan m.m.

    ”Detta samarbete visar SME-företagens viktiga bidrag för att nå ett säkrare och tryggare Sverige. Avtalet innebär att vi tillsammans med Secure State Cyber och våra partners står redo att hjälpa Sveriges myndigheter inom IT- och informationssäkerhetsområdet”, säger Marie Thorzell, VD på C2Solutions AB.

    Avtalet gäller fram till 2024, med option på ytterligare två års förlängning till 2026.

    Ramavtalet finns tillgängligt för avropsberättigade myndigheterna på Avropa.se här.

Bli uppringd

Fyll i ditt telefonnummmer så ringer vi upp dig.

Högsta kreditvärdighet

C2Solutions är ett stabilt företag med nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.

Certifiering enligt ISO9001

C2Solutions är sedan år 2006 certifierade enligt ISO9001, standarden för kvalitetsledningssystem.

Barnsupporter Företag

Barnsupporter

C2Solutions är med och stödjer kampen mot barncancer.