Kvalitet genomsyrar hela vår verksamhet

Verksamhetspolicy

  • C2Solutions säkrar samhällsviktig information. Det gör vi genom Säkrad Informationshantering, vilken omfattar Informationssäkerhet, Säker systemdesign och Oberoende granskning. På ett säkert, effektivt, inkluderande och hållbart sätt deltar vi i utvecklingen av samhället.
  • Vi har god soliditet, är konkurrenskraftiga och ska vara förstahandsvalet som samarbetspartner. Vi ställer höga krav på oss själva, våra samarbetspartners och leverantörer. Samarbete och kvalitet i alla led är en förutsättning för att lyckas.
  • Våra engagerade medarbetare och deras höga kompetens är vår viktigaste resurs. Vi arbetar i team där varje individs bidrag och initiativ är viktig för helheten. Vi agerar med hög integritet, alltid i linje med våra kärnvärden. I arbetet utvecklar vi både individ, bolag och kund.
  • Vi är anpassningsbara och tillgodoser kundens behov och krav. Vi håller det vi lovar, levererar i tid, med hög kvalitet och med säkerhet i fokus. Våra kunder ska alltid tryggt kunna rekommendera oss till andra vid förfrågan.
  • Miljö är en naturlig del av vårt dagliga arbete och vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan och bidra till en hållbar utveckling i samhället.
  • Vi arbetar aktivt för att skapa en socialt, fysiskt och psykiskt sund arbetsplats. Vårt arbetsmiljöarbete ska säkerställa hälsa och trivsel samt förebygga att arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa uppstår.
  • Erfarenheter, risker och möjligheter utvärderas löpande och vi arbetar ständigt med förbättringar. Genom kvalitetskontroller, tex våra revisioner säkerställer vi att våra policyer, processer, rutiner och instruktioner följs. Vi är kvalitetscertifierade enligt standarden ISO 9001.

Bli uppringd

Fyll i ditt telefonnummmer så ringer vi upp dig.

Högsta kreditvärdighet

C2Solutions är ett stabilt företag med nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.

Certifiering enligt ISO9001

C2Solutions är sedan år 2006 certifierade enligt ISO9001, standarden för kvalitetsledningssystem.

Barnsupporter Företag

Barnsupporter

C2Solutions är med och stödjer kampen mot barncancer.