• Rikspolisstyrelsen (RPS) tecknar ramavtal med C2Solutions

  Rikspolisstyrelsen (RPS) tecknar ramavtal med konsultbolaget C2Solutions AB 2014-03-19 Avtalen omfattar följande delar:

  • Risk-, sårbarhets- och säkerhetsanalyser avseende IT-infrastruktur och komplexa IT-system.
  • Revision, kontroll och granskning av IT-infrastruktur och komplexa IT-system.
  • Stöd och kravställning på arkitektur- och designnivå inom tekniskt avancerade IT- äkerhetslösningar.
  • Process- och metodutveckling samt rutiner för drift och underhåll av IT-säkerhetslösningar.
  • Utveckling, metodstöd etc. avseende ledningssystem för informationssäkerhet i enlighet med standarder i ISO 27000-serien.
  • Säkerhetsskydd (enligt säkerhetsskyddsförordningen (1996:663)) i informationshantering Avtalstiden är två (2) år med möjlighet till en förlängning på två (2) år.

Bli uppringd

Fyll i ditt telefonnummmer så ringer vi upp dig.

Högsta kreditvärdighet

C2Solutions är ett stabilt företag med nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.

Certifiering enligt ISO9001

C2Solutions är sedan år 2006 certifierade enligt ISO9001, standarden för kvalitetsledningssystem.

Barnsupporter Företag

Barnsupporter

C2Solutions är med och stödjer kampen mot barncancer.