• SACS vårkonferens

  I måndags 13/6 deltog C2Solutions i SACS – Swedish Association of Civil Security konferens på temat ”Totalförsvar utan företag”. Evenemanget genomfördes i Teknikföretagens lokaler. Utöver att lyssna på inbjudna talares viktiga inspel kring frågan, fick deltagarna själva fördjupa sig i ämnet och diskutera möjligheter och behov.

  Du kan läsa mer om dagen här.

  Som medlem i SACS och som stolt sponsor av evenemanget vill C2Solutions tacka för möjligheten att deltaga och få bidra med våra erfarenheter och tankar. Stort tack även till SACS eldsjäl – Richard Kindroth som möjliggjort detta! Behoven inom säkerhetsområdet ökar ständigt och för oss små och medelstora företag är samarbete oerhört viktigt för att på bästa sätt stötta våra kunder och skapa förutsättningar för fortsatt utveckling och tillväxt.

  Om Du är intresserad av att veta mer om modellen eller engagera dig i frågan – kontakta gärna SACS – Swedish Association of Civil Security för mer information!

   

  PS

  Bilden visar Richard Kindroth, Ordförande i SACS vid hans inledande ord och den är lånad av SACS!

Bli uppringd

Fyll i ditt telefonnummmer så ringer vi upp dig.

Högsta kreditvärdighet

C2Solutions är ett stabilt företag med nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.

Certifiering enligt ISO9001

C2Solutions är sedan år 2006 certifierade enligt ISO9001, standarden för kvalitetsledningssystem.

Barnsupporter Företag

Barnsupporter

C2Solutions är med och stödjer kampen mot barncancer.