Säkerhetsskydd i alla led

Om Säkerhetsskydd

Vad innebär säkerhetsskyddslagen?
Säkerhetsskyddslagen gäller för den som till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet, eller omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd (säkerhetskänslig verksamhet). I lagen finns även bestämmelser om reglerar internationell samverkan i övrigt inom säkerhetsskyddsområdet.

Från och med 1 april 2019 gäller den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658). De nya författningarna kommer ställa nya och högre krav för t.ex. skyddet av IT-system som hanterar information av betydelse för Sveriges säkerhet samt deras krav på tillgänglighet och riktighet. Oavsett om du är verksam inom, eller är leverantör till offentlig sektor, finns en stor möjlighet att just din verksamhet omfattas av de skärpta kraven.

Myndigheters skyldighet inom säkerhetsskydd
Myndigheter, kommuner och landsting som bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet är de skyldiga enligt lag att ge den säkerhetskänsliga verksamheten skydd mot t.ex. spioneri, sabotage och andra brott som kan hota verksamheten. Dessa myndigheten bör därför vidta särskilda säkerhetsskyddsåtgärder inom både informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet. De har även skyldighet att utse en säkerhetsskyddschef som ska vara direkt underställd myndighetschef.

Säkerhetsskyddsavtal
När statliga myndigheter, kommuner och landsting avser att genomföra en upphandling och ingå ett avtal om varor, tjänster eller byggentreprenader ska det i ett så kallat säkerhetsskyddsavtal anges hur kraven på säkerhetsskydd ska tillgodoses av den potentiella leverantören om;

  1. det i upphandlingen förekommer säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, eller
  2. upphandlingen i övrigt avser eller ger leverantören tillgång till säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet.

Vad krävs för att ingå i ett säkerhetsskyddsavtal?
Utformandet av ett säkerhetsskyddsavtal skiljer sig beroende på upphandling och avtal. Företaget ska dock alltid minst åta sig följande:

  • Genomförande av säkerhetsskyddsanalys och hålla den uppdaterad
  • Utse en säkerhetsskyddschef
  • Säkerhetsprövning av personal
  • Säkerhetsskyddsutbildning av personal

C2Solutions har lång erfarenhet kring säkerhetskyddsarbete och kan erbjuda stöd till såväl myndigheter som privata företag. För utförligare information vad vi kan erbjuda er organisation enligt ovan, kontakta oss gärna.

Bli uppringd

Fyll i ditt telefonnummmer så ringer vi upp dig.

Högsta kreditvärdighet

C2Solutions är ett stabilt företag med nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.

Certifiering enligt ISO9001

C2Solutions är sedan år 2006 certifierade enligt ISO9001, standarden för kvalitetsledningssystem.

Barnsupporter Företag

Barnsupporter

C2Solutions är med och stödjer kampen mot barncancer.