Att granska och kvalitetssäkra

Oberoende granskning

För våra kunder är en bibehållen, och i takt med omvärldskraven anpassad skyddsnivå inte en lyx, utan ett måste. En viktig del av informationssäkerhetsarbetet är därför att säkerställa att den lösning som valts är fullgod vid leverans och över dess livslängd. Att granska system­ och metodlösningar mot regelverk och krav samt att genomföra revisioner av hur informationssäkerheten efterlevs är en viktig del av tjänsteportföljen. Inom tjänsteområdet Oberoende granskning säkerställer vi att informationssäkerheten uppfylls, efterlevs och kan vidareutvecklas.

Vi har specialistkompetensen för att analysera och värdera kravuppfyllnad samt rekommendera åtgärder inom hela informations-och IT-säkerhetsområdet. Från löpande egenkontroll, förändringar av en enskild komponent till etablering av helt nya funktioner och system – vi hjälper Er att verifiera och vid behov validera valda ansatser och lösningar. Bland våra tjänster återfinns t.ex. granskning av krav, offerter och upphandlingsunderlag, specifikationer, ledningssystem, metod och teknisk lösning för värdering av teknisk lösning och kontroll, säkerhetsgranskning, tekniska säkerhetsprov och revision.

Exempel på våra tjänster inom Oberoende granskning:

  • Analys – att praktiskt eller dokumentationsmässigt genomföra analys (hot, risk, sårbarhet) eller värdering av ansats eller lösning.
  • Design – att skapa planer, metod och tekniska verktyg för genomförande av oberoende granskning
  • Genomförande – att praktiskt genomföra granskning, kontroll eller revision
  • Redovisning och rådgivning – att redovisa utfall samt föreslå åtgärder och förbättringsarbete samt lyfta fram positiva resultat
  • Utbildning – att skräddarsy utbildning inom ramen för oberoende granskning – kravställning, genomförande, uppföljning, åtgärder.
  • Uppföljning – att följa upp resultat genom en eller periodiserade aktiviteter.

Bli uppringd

Fyll i ditt telefonnummmer så ringer vi upp dig.

Högsta kreditvärdighet

C2Solutions är ett stabilt företag med nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.

Certifiering enligt ISO9001

C2Solutions är sedan år 2006 certifierade enligt ISO9001, standarden för kvalitetsledningssystem.

Barnsupporter Företag

Barnsupporter

C2Solutions är med och stödjer kampen mot barncancer.