Rätt IT-säkerhetslösning för ditt behov

Säker systemdesign

Inom området Säker systemdesign skapar vi verksamhetsnytta genom att ställa krav på, ta fram design för eller integrera och koppla samman system på ett kostnadseffektivt och säkert sätt. Säker systemdesign sker ur informationsperspektivet och hanterar särskilt sekretess, riktighet, tillgänglighet samt övriga regelverk- och verksamhetskrav. Den tekniska systemlösningen utgör en mycket viktig del av en säkrad informationshantering och ska tillsammans med verksamhetens övriga säkerhetsfunktioner säkerställa en tillfredställande säkerhetsnivå. Därför är det mycket viktigt att realiseringen i IT-miljön inte sker fristående från övriga funktioner och att den sker säkert, effektivt och skalbart.

Säker systemdesign erbjuder heltäckande tjänster som kan kombineras eller levereras fristående från varandra. Från den specifika systemkomponenten modell mindre, till den storskaliga, komplexa IT-miljön – vågar vi kalla oss specialister på området. Oavsett systemplattform – generell som specialiserad – har vi kompetensen för att ge dig trygghet hela livscykeln igenom, från start till mål. Vi arbetar på kommunikations-, plattforms-, operativsystem- och applikationsnivå och är specialister inom bl.a. kommunikationslösningar, katalogtjänster, säkrade klienter och behörighetskontroll. Vi erbjuder hög kompetens inom t.ex. teknisk risk-och sårbarhetsanalys, säkerhetskonfigurerade plattformar, integrationsgränsytor, virtualisering, IT-säkerhetsprodukter samt specialiserade lösningar för system med höga säkerhetskrav inklusive kommunikations- och signalskydd.

C2Solutions erbjuder heltäckande tjänster som kan kombineras eller levereras fristående från varandra:

  • Analys – med informationen i centrum ta fram nuläge, behov, risker m.m. inför en säker systemdesign
  • Design – att med tydliga behovs- och kravbilder skapa en lösning eller en plan för ett genomförande.
  • Implementering – att realisera designen på en rådgivande nivå eller utförandenivå.
  • Utbildning – att skapa förutsättningar och ge kunskap för ett produktivt och säkert nyttjande av system för både användare och teknisk personal.
  • Förvaltning – att stödja kunden och skapa långsiktig kundnytta genom uppföljning, samt att bistå vid avveckling.
  • Uppföljning – att planera och genomföra teknisk säkerhetsrevision och granskning, som ligger till grund för ett hållbart och optimerat

Bli uppringd

Fyll i ditt telefonnummmer så ringer vi upp dig.

Högsta kreditvärdighet

C2Solutions är ett stabilt företag med nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.

Certifiering enligt ISO9001

C2Solutions är sedan år 2006 certifierade enligt ISO9001, standarden för kvalitetsledningssystem.

Barnsupporter Företag

Barnsupporter

C2Solutions är med och stödjer kampen mot barncancer.