Kunder1

Kunder

Våra kunder återfinns både inom offentlig sektor och ute i det privata näringslivet.
Vi har ett mångårigt samarbete med Försvarsmakten och FMV, kunder med mycket höga krav på säkerhet, kvalitet och tillförlitlighet.
Några exempel på kunder vi arbetat med :
• Försvarsmakten
• Försvarets Materielverk
• Stockholm Läns Landsting
• Ericsson
• Rikspolisstyrelsen
• Stockholms Stad
• Riksdagen
• Saab
• Tullverket