Nyheter

> Rikspolisstyrelsen (RPS) tecknar ramavtal med konsultbolaget C2Solutions AB (19/3, 2014)

> Stockholm Stad förlänger ramavtal gällande informationssäkerhet med C2Solutions AB (7/1, 2014)

> C2Solutions AB vinner ramavtalsupphandling mot Migrationsverket (6/8, 2013)

> C2Solutions vann ramavtal gällande informationssäkerhet mot Försvarsmakten (26/6, 2013)

> C2Solutions AB vinner ramavtalsupphandling mot Svenska Spel (24/6, 2013)

Läs mer

Tjänsteområden

Vi tillhandahåller Säker IT för att säkra informationsresurser, det vill säga verksamhetsmässigt, IT-mässigt och informations-säkerhetsmässigt.

Tjänsteområden

Arbetssätt

Hos C2Solutions arbetar vi långsiktigt och nära våra kunder. Vi ser uppdraget ur ett helhetsperspektiv där säkerhets-aspekten alltid finns medtagen.

Arbetssätt