C2solutions deltar i SACS-workshop om Totalförsvaret

Idag deltar C2Solutions i SACS workshop för ett starkare Totalförsvar. Här träffas representanter från både offentlig verksamhet och näringsliv i syfte att skapa nya vägar för att stärka Totalförsvaret.

10

Ämnet för dagen är pröva och utveckla den modell som SACS tagit fram om hur hur näringslivet tydligare kan få en roll i Sveriges totalförsvar.

Vi är stolta över att aktivt kunna bidra till ett starkare Totalförsvar!

Under dagen leder C2Solutions arbetet i en av grupperna och deltar med viktig upphandlingskompetens i en annan grupp.