C2Solutions driver civil säkerhet!

C2Solutions verkar inom samhällsviktig verksamhet. Nu ökar vi vårt engagemang inom civil säkerhet genom att ta en plats i SACS styrelse.

12

Vi ser detta som ett viktigt steg för att utveckla och påverka säkerhetsfrågorna inom den civila sektorn.

Vi är stolta över visat förtroende och önskar Mikael Lexelius lycka till i sitt arbete där C2Solutions driver civil säkerhet tillsammans med branschorganisationen.

C2Solutions är en oberoende tjänsteleverantör med affärsidé att säkra samhällsviktig information. Vi erbjuder kvalificerade tjänster inom informations– och IT-säkerhetdataskydd/NIS och säkerhetsskydd för kunder inom samhällsviktig verksamhet.

SACS – Swedish Association of Civil Security är den svenska branschorganisationen för samhällssäkerhet. Sedan 2006 har den svenska branschorganisationen för samhällssäkerhet arbetat med att stötta medlemsföretagens intressen för att förbättra affärsrelationerna mellan offentlig sektor och svenskt näringsliv.